Konsultacje specjalistyczne

Internista

Interna to królowa nauk medycznych – specjalizacja lekarska, w ramach której diagnozuje się i leczy wszystkie choroby narządów wewnętrznych, a także prowadzi ogólną kontrolę stanu zdrowia pacjenta. Na konsultacje z doświadczonymi, specjalistami chorób wewnętrznych (internistami) zapraszamy do placówek IMIcare Prestige!

Internista – czyli specjalista chorób wewnętrznych – to lekarz, który zajmuje się kompleksową oceną stanu zdrowia pacjentów oraz diagnostyką i leczeniem najczęściej występujących schorzeń, zarówno o charakterze nagłym, jak i przewlekłym. Co ważne, internista przyjmuje jedynie pacjentów dorosłych.


Cennik

Pozycja Cena
Konsultacja specjalistyczna 250 zł