Rehabilitacja

Masaże

Masaż klasyczny ? całościowy (60 min)/ Masaż klasyczny – częściowy (30/45 min)/Masaż klasyczny obręczy barkowych, karku i głowy (45 min) ? Masaż klasyczny jest jedną z najbardziej popularnych form terapii manualnej. Terapeuta przy użyciu środka poślizgowego pracuje na tkankach miękkich poprawiając ich ukrwienie, regenerację i rozluźniając nadmiernie napiętą tkankę mięśniowo-powięziową. Intensywność masażu jest dobierana indywidualnie do potrzeb pacjenta.

  • Masaż klasyczny – całościowy obejmuje masaż kończyn dolnych i górnych, grzbietu, obręczy barkowych i karku.
  • Masaż klasyczny ? częściowy obejmuje wybrany przez pacjenta segment ciała.
  • Masaż klasyczny ? obręczy barkowych, karku i głowy obejmuje wymienione segmenty ciała.

Masaż sportowy grzbietu 45 min/ Masaż sportowy segment(poza grzbietem) 30 min ? jest to intensywniejsza forma masażu klasycznego dostosowana do potrzeb sportowca uprawiającego sport amatorsko lub wyczynowo. W zależności od celu możemy go podzielić

Masaż treningowy ? celem wykonywania masażu treningowego jest podwyższenie zdolności sportowca do pracy, zwiększenie możliwości układu mięśniowego jego organizmu oraz modyfikacja działalności mechanizmów regulacyjnych centralnego układu nerwowego.

Masaż przedstartowy ? stosuje się w celu maksymalnego rozgrzania tkanek miękkich i pobudzenia układu ruchu w krótkim czasie, przed wysiłkiem fizycznym.

Masaż powysiłkowy (między startowy) ? ma za zadanie doprowadzenie organizmu w krótkim czasie do stanu optymalnej gotowości pomiędzy startami.

Masaż antystresowy całościowy 70 min ? jest autorską formą terapii manualnej, dostosowaną indywidualnie do stanu pacjenta, a mająca na celu maksymalne wyciszenie i zrelaksowanie całego ciała. Terapeuta sprawdza napięcie mięśni całego ciała, następnie określa kluczowe miejsca na ciele wymagające opracowania i pracując manualnie rozluźnia je obniżając aktywność współczulnej części autonomicznego układu nerwowego. Czasami terapia uzupełniana jest relaksacyjnymi technikami wizualizacyjnymi. Ta forma terapii jest dedykowana osobom, które mają problemy ze zrelaksowaniem się, zasypianiem, pracującym w ciągłym stresie, czy jako terapia wspomagająca w leczeniu depresji.   

Manualny drenaż limfatyczny(segment) 45 min ? Do głównych zadań tej formy masażu należy: przeciwdziałanie lub likwidacja obrzęków zapalnego, chłonnego, zastoinowego czy onkotycznego oraz przyspieszenie usunięcia z organizmu produktów przemiany materii. Poszczególne techniki stosuje się w tempie wolnym masując od obwodu w kierunku dużych węzłów chłonnych.

Masaż tkanek głębokich (60 min) ? Jest to coraz popularniejsza forma masażu, która pozwala na skuteczne rozwiązywanie zaburzeń w obrębie narządu ruchu. Pomaga w bezbolesny sposób poprawić zakres ruchu pacjenta, zmodyfikować napięcie tkanki mięśniowo-powięziowej i tym samym wpłynąć na postawę ciała pacjenta. Przed masażem terapeuta ocenia wzorzec napięć na ciele pacjenta, tak żeby dokładnie określić kierunek i formę pracy. Praca polega na wykonywaniu powolnych ślizgów po skórze pacjenta bez użycia środka poślizgowego, co pozwala w efektywny sposób wpływać na rozkład napięć tkanek miękkich na ciele pacjetna.

Terapia manualna (60 min) ? w czasie zabiegu terapeuta korzystając ze znanych mu metod i technik, pracuje rękoma z pacjentem. W tym celu stosuje się różnego rodzaju mobilizacje i manipulacje w obrębie tkanek miękkich i stawów pacjenta, a także okolic narządów wewnętrznych, tak by przywrócić optymalne napięcie i ukrwienie tkanek miękkich. Terapeuta najczęściej pracuje w sposób bezbolesny dla pacjenta.

Masaż Kobido – Japońska technika masażu twarzy i karku, która jest doskonałą alternatywą dla zabiegów medycyny estetycznej. Jego celem jest usunięcie wszelkich napięć, które mają tendencję do zamrożenia mięśni i ich funkcji. Poprzez swoją złożoność i intensywność technik, działających na głębszych warstwach skóry i mięśni uaktywnia nerwy, a tym samym zwiększa przepływ Qi (energii) na twarzy, co prowadzi do naturalnego efektu liftingu.