Lekarze

dr hab. n. med. Jacek Lorkowski prof. MUM

Aktualnie pracuje w Klinice Ortopedii, Traumatologii i Medycyny Sportowej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Stopień naukowy dr med. uzyskał w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w oparciu o pracę z zakresu ortopedii stopy, zaś stopień naukowy dr hab. med. na Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w oparciu o cykl prac dotyczących zastosowania analiz in silico w ortopedii i traumatologii.

Pracował m.in. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (m.in. w Klinice Ortopedii oraz w Klinice Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych II Katedry Chirurgii Ogólnej).

Przebywał na stażach zagranicznych m.in. w Hadassah Hospital Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Klinice Ortopedii Uniwersytetu Louven w Moint Godinne, w Centrum Traumatologii Szpitala w Horn, na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Kotce i na Uniwersytecie Ludwiga Maksymiliana w Monachium.

Jest autorem kilkuset prac naukowych, w dużej części interdyscyplinarnych, z zakresu anatomii, ortopedii, traumatologii, medycyny sportowej, biomechaniki, sztucznej inteligencji, robotyki, ekonomii i historii. Aktualnie głównym tematem jego prac badawczych są analizy dotyczące zastosowania w ortopedii technik sztucznej inteligencji, badania in silico i pedobarografii. W okresie pandemii, od grudnia 2019, przy współpracy z ośrodkami zagranicznymi, prowadził i prowadzi również prace badawcze z zakresu Covid-19.