Zdrowie

Medycyna Regeneracyjna

Medycyna regeneracyjna to interdyscyplinarna dziedzina, zajmująca się naprawą, zastępowaniem i regeneracją komórek, tkanek i narządów w celu przywrócenia ich należytego funkcjonowania w przypadku wrodzonych wad, chorób, urazów i naturalnych procesów starzenia organizmu. Rozwija się coraz bardziej dynamicznie i ma coraz bardziej spektakularne efekty pozabiegowe. Bazuje na własnych zdolnościach regeneracyjnych organizmu i wykorzystuje do tego czynniki wzrostu i mezenchymalne komórki macierzyste zawarte we krwi pobranej od pacjenta tuż przed zabiegiem w postaci:

  • osocza bogatopłytkowego, które uwalnia duże stężenia czynników wzrostu, które inicjują i podtrzymują procesy regeneracji oraz odbudowy tkanek, jako naturalne działanie organizmu,
  • fibryny bogatopłytkowej, która jest koncentratem płytkowym z czynnikami wzrostu, cytokinami i komórkami macierzystymi.