Rehabilitacja

Terapia indywidualna

Indywidualna terapia fizjoterapeutyczna (pierwsza wizyta 75min w tym dokładny wywiad, każda kolejna 60 min) – Terapia indywidualna to procedura diagnostyczno-terapeutyczna, w czasie której fizjoterapeuta przeprowadza na pierwszej wizycie dokładny wywiad i diagnostykę, a następnie dobiera odpowiednio dopasowaną do pacjenta formę terapii. Fizjoterapeuta stara się ocenić pacjenta całościowo tak, żeby wykryć wszystkie czynniki mogące mieć wpływ na dolegliwość, z którą zgłasza się pacjent.

Jest to zalecana forma wizyty w sytuacjach, gdy problem pacjenta wymaga diagnostyki i kwalifikacji do wdrożenia procesu terapeutycznego, gdyż terapeuta wybiera najlepszą formę terapii w danym momencie, korzystając z całego wachlarza znanych metod i form terapii w cenie zabiegu.

Na pierwszą wizytę zaleca się zabranie wszystkich posiadanych badań dodatkowych (labolatoryjnych i obrazowych) z opisami. Zaleca się przygotowanie wygodnego ubioru, które nie ogranicza ruchów, tak żeby umożliwić fizjoterapeucie rzetelną ocenę ciała w ruchu.

Terapia manualna (60 min) – w czasie zabiegu terapeuta korzystając ze znanych mu metod i technik, pracuje rękoma z pacjentem. W tym celu stosuje się różnego rodzaju mobilizacje i manipulacje w obrębie tkanek miękkich i stawów pacjenta, a także okolic narządów wewnętrznych, tak by przywrócić optymalne napięcie i ukrwienie tkanek miękkich. Terapeuta najczęściej pracuje w sposób bezbolesny dla pacjenta.

Prerehabilitacja (konsultacja i instruktaż treningu) – w czasie tej konsultacji pacjent określa swoje cele i wraz z fizjoterapeutą dobierają odpowiedni zestaw ćwiczeń dobrany do potrzeb i możliwości pacjenta. Fizjoterapeuta w razie potrzeby koryguje technikę wykonywanych ćwiczeń, a także edukuje w zakresie anatomii i fizjologii, tak żeby zwiększyć efekt zaleconego planu treningowego.


Cennik

Pozycja Cena
Terapia indywidualna 60 min 100 zł
Terapia indywidualna z diagnostyką i wywiadem pierwsza sesja 75 min 120 zł
Terapia manualna 60 min 180 zł
Prerehabilitacja - konsultacja i instruktaż treningu 120 zł