Profilaktyka

Diagnostyka 1 dnia

Ocena stanu zdrowia w jeden dzień!

Program „Diagnostyka 1 dnia” ma na celu przeprowadzenie globalnej oceny ryzyka oraz wczesne wykrycie zmian narządowych, towarzyszących najczęstszym chorobom przewlekłym takim jak nadciśnienie tętnicze, otyłość, nadwaga, zaburzenia tolerancji glukozy i cukrzyca, POChP, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca i choroby nerek oraz niewydolność krążenia, wątroby, tarczycy, trzustki oraz zmian nowotworowych. Program obejmuje także diagnostykę wad postawy, schorzeń kręgosłupa, stawów, ocenę ryzyka wystąpienia zawału serca i udaru mózgowego oraz choroby nowotworowej.

W ramach programu wykonujemy AUDYT ZDROWIA obejmujący ocenę funkcjonowania wszystkich układów i narządów organizmu, a także badanie przesiewowe przy pomocy Cyfrowego Asystenta Telemedycznego oraz badania laboratoryjne, obrazowe i konsultacje specjalistyczne.